Естествен фурнир. производство. видове естествен фурнир, използван в технологията на производство на сувенири от ОРЕШАК.

Фурнирът е тънък лист от дървесина, който независимо от използваната технология на производство, се характеризира със завладяващ цвят и красива текстура. Обикновено се слепва към повърхността на различни плочи (ПДЧ, MDF и др.) Слоестата дървесина пък от своя страна се получава чрез слепване на отделни фурнирни листове.

При получаването на фурнир е много важна предварителната подготовка, в това число и избора на самия материал. Професионалистите в производството на фурнир преценяват дали едно дърво е  подходящо още преди то да бъде отсечено. Обикновено трупите до момента на преработването им  се поддържат влажни с помощта на оросителни системи, с цел запазване на тяхната еластичност. В самото начало на производствения процес се отстранява грубо кората на трупите. След това според качеството и на базата на разрез през сърцевината се определя оптималната дебелина на срязване. След среза стволовете се пропарват в парни камери, като целта отново е да се гарантира оптималната им еластичност. Времето на варене и температурата зависят от вида на дървесината, диаметъра и желания цвят. Разделените и почистени трупи след изпарването отиват за рязане на фурнир. Като различаваме три технологии за получаването му: развиване, рязане или бичене на дървесина.

Развиването (белене) представлява процес на рязане на дървесината, при който ротиращият материал се подава непрекъснато към неподвижно закрепения нож. Пътят на развиването следва формата на Архимедова спирала.

Рязането на фурнира представлява линейно отделяне на стружки, при което ножът се движи възвратно-постъпателно и отделя стружка с определена дебелина от периодично подаваната към него дървесина.

Най-общо казано при рязания фурнир от плоската страна на дървото се режат лист след лист фурнир, докато при беления фурнир стволовете се разтрупват отвън навътре.

Биченият фурнир се получава чрез разкрояване на дървесината с тънки ленточни триони. Производството им е много ограничено, тъй като рандеманът е много нисък поради големите загуби на дървесина в стърготини. Истината обаче е, че той е най-доброкачествен - естественият цвят на дървесината е запазен, тъй като не е подлагана на предварителна хидротермична обработка.

Машините за развиване и рязане на фурнир  работят с еднакви режещи инструменти, понеже самият процес на рязане протича идентично, въпреки различаващата се кинематика. В зависимост обаче от посоката на рязане, фурнирът може да бъде радиален или тангенциален. При радиалното рязане на фурнира дървесината се реже под прав ъгъл спрямо годишните пръстени, създавайки правожилен ефект. При тангенциално рязане на фурнира, рязът се прави успоредно спрямо центъра.

При всички случаи след получаване на фурнирното платно или лист се извършват изсушаване, обрязване, окачествяване, маркировка и опаковка на фурнира.

В технологиите на производство на Сувенири от Орешак, естественият фурнир намира най-широко приложение при шах таблите, като за тях характерно е, че всяко квадратче и капия се изрязват ръчно и се лепят едно до друго. Най-често използваните фурнири от нашите майстори-занаятчии са бук, ясен, явор, орех, махагон, череша, дъб, акация, африканско кото.