Байцване. Видове байцове.Технология на байцване при производството на сувенири от ОРЕШАК

За да се промени естественият цвят на даден дървен предмет или плоскост, без да се закрие структурата на дървото, те се намазват с разтвор от определена боя, киселина, основа или метална сол. Тези разтвори са известни под общото име „байц", а самият процес - байцване.
Байцът прониква на по-голяма или по-малка дълбочина в капилярите на предварително обработената дървена повърхност, без да ги запушва и без да скрива текстурата на дървото, като някои видове байц помагат тя да изпъкне дори по-ясно.Заради различното съдържание на химични вещества или различния строеж на видовете дървесина, те естествено не се оцветяват еднакво при покриване с един и същ байц. Цветът на дървесината след байцване зависи и от възрастта на дървото, от степента на неговата сухост и от мястото, където е израснало. Байцът не попива еднакво и от надлъжните и напречните разрези на дървото. По тази причина, когато подлежат на байцване повърхнини, съставени от надлъжни и напречни разрези, или предмети, изработени на струг, най-напред да се намокрят с малко вода – така дървесина ще поеме байца на еднаква дълбочина.
Съществуват три основни типа байц, които ще разгледаме. Байцовете на маслена (газ) основа не изсъхват бързо, което ги прави лесни за обработка. Изпаренията от този байц обаче, заради своята структура, са вредни за здравето. Когато се използва, се работи в добре проветрени помещения.  Байцовете на водна  основа са по-благоприятни за околната среда и позволяват работа в дома  без вредни изпарения. Оцветителят всъщност се прибавя към вода вместо към масло/газ. Този вид байц обаче е труден за работа, тъй като водата се изпарява много бързо, и това обикновено затруднява постигането на красив и естетически външен вид  на обработваната повърхност, дори пречи на завършването й. Въпреки това обаче, той е предпочитан заради благоприятната си за здравето и околната среда структура. Гел байцовете са малко познати, но предлагат много. Приличат на гъста паста. Не проникват в дървото, както другите два вида, но постигат равномерен слой на цялата повърхност. Гел байцовете не пропускат дотолкова физическия строеж на дървото. Когато се използва байц на маслена основа , който прониква в дървото, премахваме излишния байц, който не се абсорбира . При използване на гел байц всъщност се рисува слой, който се оставя да изсъхне.  

Байца се нанася с четка на ръка, след това се шлайфа леко, за да се премахват власинките след настръхването на материала. Шлайфането става с фина шкурка или шлайфаща гъбичка номер 180, след това се лакира.